605 888

bd. Ștefan cel Mare 130, MD-2012, Chișinau, Moldova

Operator date personale nr. 0000206-002

Credite cu Gaj / ipoteca


Beneficiari: Persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, 18–65 ani, domiciliul sau locul de muncă de bază în mun. Chișinău, Republica Moldova.
Tip de credit: Nevoi personale cu ipotecă / gaj
Moneda: Creditul poate fi eliberat în monedă națională, cu indexare la cursul valutar (EUR/USD).
Suma minimă: 5.000
Suma maximă: 50.000
Perioada minimă: 2 luni
Perioada maximă: 6 luni
Dobînzi: 4,5% lunar
Asigurare bun (imobil / auto): obligatoriu
Companie de asigurare: Asiguratori agreați de comun acord cu CREDITPLUS
Companie de evaluare: Evaluatori agreați de comun acord cu CREDITPLUS.
Garanții: Ipoteca de grad I asupra imobilului
Documente necesare: – Buletin de identitate (original);
– Act de evaluare a Bunului (original);;
– Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național eliberat de Inspectoratul Fiscal (original);
– Extras de la Organul Cadastral Teritorial;
– Asigurarea auto CASCO/asigurare de distrugere totală a bunului ipotecat, în calitate de beneficiar al despăgubirii - CREDITPLUS.
Ultima modificare: 30.10.2014

Condițiile de acordare vor putea suferi modificări.
Mențiuni: Produsele sunt actualizate și sunt verificate în mod regulat de către echipa CREDITPLUS.

CREDITPLUS poate solicita, în vederea analizării oportunității acordării creditului, orice alte informații și/sau documente suplimentare. Refuzul dvs. de a completa cererea de credit determină imposibilitatea analizării acesteia și contactării dumneavoastră de către echipa CREDITPLUS.