605 888

bd. Ștefan cel Mare 130, MD-2012, Chișinau, Moldova

Operator date personale nr. 0000206-002

PLUS CASH


Beneficiari: Persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, 18–65 ani, domiciliul sau locul de muncă de bază în mun. Chișinău, Republica Moldova.
Tip credite: Nevoi personale fără ipotecă / gaj
Suma minimă: MDL 1.000
Suma maximă: MDL 20.000
Perioada minimă: 15 zile
Perioada maximă: 24 luni
Documente necesare: – Buletin de identitate (original);
– Adeverință de salariu pentru o perioadă de minim/cel putin 4 (patru) luni (original)
Ultima modificare: 30.10.2014

Condițiile de acordare vor putea suferi modificări. Produsele sunt actualizate și sunt verificate în mod regulat de către echipa CREDITPLUS.

CREDITPLUS poate solicita, în vederea analizării oportunității acordării creditului, orice alte informații și/sau documente suplimentare. Refuzul dvs. determină imposibilitatea analizării cererii de credit și contactării dumneavoastră de către echipa CREDITPLUS.